บริการห้องพัก

  • Category Archives : บริการห้องพัก

บ้านจันทรา 3,000 บาท

บ้านจันทรา (ไม่ติดริมน้ำ) ราคา 3,000 บาท รวมอาหารเช้า และชุดบาร์บิวคิว เห็ดย่าง มันเผา มื้อเย็น ห้องน้ำในตัว นอนได้หลังละ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน เพิ่ม 400 บาท ติดต่อ ที่พัก095-626-4851 คุณดรีมLine Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30 น.- 10.00 น. และมื้อเย็นจะจัดให้ซุ้มริมน้ำ หรือบริเวณหน้าห้องพัก ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. ห้ามในการประกอบอาหารในที่พัก เวลาเช็คอิน 14:00 น.

บ้านพักริมน้ำ 3,500 บาท

บ้านพักริมน้ำ (โซนบ้านสกุลนา, เวหา, พฤกษา, ดารา) ราคา 3,500 บาท รวมอาหารเช้า และชุดบาร์บิวคิว เห็ดย่าง มันเผา มื้อเย็น ห้องน้ำในตัว นอนได้หลังละ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน เพิ่ม 400 บาท ติดต่อ ที่พัก095-626-4851 คุณดรีมLine Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30 น.- 10.00 น. และมื้อเย็นจะจัดให้ซุ้มริมน้ำ หรือบริเวณหน้าห้องพัก ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. ห้ามในการประกอบอาหารในที่พัก

บ้านพักริมน้ำ 3,000 บาท

บ้านพักริมน้ำ (โซนบ้านพนา, นภา, เมฆา, ธารา) ราคา 3,000 บาท รวมอาหารเช้า และชุดบาร์บิวคิว เห็ดย่าง มันเผา มื้อเย็น ห้องน้ำในตัว นอนได้หลังละ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน เพิ่ม 400 บาท มีแบบชั้นเดียว 2 หลัง และแบบสองชั้น 2 หลัง ติดต่อ ที่พัก 095-626-4851 คุณดรีม Line Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 1. เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย 2. บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี 3. บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30

เต็นท์ดีโน่ 1,500 บาท

เต็นท์ดีโน่ ริมน้ำ ราคา 1,500 บาท/หลัง รวมอาหารเช้า นอนได้ 2 ท่าน มี 3 หลัง ไม่ติดริมน้ำ ราคา 1,200 บาท/หลัง รวมอาหารเช้า นอนได้ 2 ท่าน มี 1 หลัง ห้องน้ำรวม(แยกชายหญิง) ติดต่อ ที่พัก 095-626-4851 คุณดรีม Line Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 1. เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย 2. บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี 3. บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30 น.- 10.00 น. และมื้อเย็นจะจัดให้ซุ้มริมน้ำ หรือบริเวณหน้าห้องพัก

กระโจมขาวพีรามิด 2,200 บาท

กระโจมขาวพีรามิด ราคา 2,200 บาท/หลัง รวมอาหารเช้า และชุดบาร์บิวคิว เห็ดย่าง มันเผา มื้อเย็น ห้องน้ำรวม(แยกชายหญิง) นอนได้หลังละ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน เพิ่ม 400 บาท มีริมน้ำ 3 หลัง และไม่ติดริมน้ำ 5 หลัง ติดต่อ ที่พัก 095-626-4851 คุณดรีม Line Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 1. เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย 2. บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี 3. บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30 น.- 10.00 น. และมื้อเย็นจะจัดให้ซุ้มริมน้ำ

เต็นท์แฝดดีโน่ 3,000 บาท

เต็นท์แฝดดีโน่ เป็นเต็นท์ดีโน่ 2 หลังที่ตั้งอยู่บนระเบียงที่ยืนออกไปริมน้ำ ราคาคู่ละ 3,000 บาท รวมอาหารเช้า นอนได้ 4 ท่าน ห้องน้ำรวม (แยกชายหญิง) ติดต่อ ที่พัก 095-626-4851 คุณดรีม Line Add : @arpodemarng 🍄🍄รายละเอียดในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 🍄🍄 1. เนื่องจากที่พักของเราเน้นการมาพักผ่อนที่สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ประกอบกับตั้งอยู่ในหุบเขาจึงอาจ ไม่มีทีวี และเครื่องปรับอากาศทุกชนิด แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย 2. บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลตินฟรี 3. บริการอาหารเช้า จัดที่บริเวณร้านอาหารบริเวณด้านบน เริ่มบริการเวลา 7:30 น.- 10.00 น. และมื้อเย็นจะจัดให้ซุ้มริมน้ำ หรือบริเวณหน้าห้องพัก ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.00 น. 4. ห้ามในการประกอบอาหารในที่พัก 5. เวลาเช็คอิน 14:00 น.