095-6264851 arpodemarng@gmail.com

หลวงพระบาง :จองตั๋วรถตู้/บขส.เตรียมเอกสารผ่านด่านห้วยโก๋น น่าน-หลวงพระบาง

หลวงพระบาง : จองตั๋วรถตู้/บขส. ให้บริการเตรียมเอกสาร ทำเรื่องขอนุญาต บุคคล ยานพาหนะผ่านด่าน (ห้วยโก๋น) เส้นทางเปิดใหม่ ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

หลวงพระบาง-น่าน จองรถตู้น่านหลวงพระบาง บขส.น่านหลวงพระบาง
รถตู้ไปหลวงพระบาง

เส้นทางน่าน : น่านไป หลวงพระบาง เปิดให้ใช้มาสักพักแล้ว ถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของระยะทางเพียง 3 ชม. ถึงหลวงพระบาง ถนนหนทางก็ดีเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาอัพเดตข้อมูลการเดินทางของเส้นทางนี้กัน

เส้นทางน่าน(ด่านห้วยโก๋น) จะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะทางจากตัวเมืองน่าน 140 กิโลเมตร

น่าน-หลวงพระบาง จองตั๋วรถน่านหลวงพระบาง
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น

ไปหลวงพระบาง ด่านพรมแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เป็นด่านพรมแดนที่เข้าทางเหนือของประเทศลาว เช่น ไชยบุรี ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร , อุดมไซ ระยะทาง 200 กิโลเมตร , ด่านห้วยโก๋นจึงนับได้ว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดและใกล้หลวงพระบางมากที่สุด

ข้อมูลทั่วไป
จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือด่านพรมแดน ห้วยโก๋น – น้ำเงิน
เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
เปิดทำการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบล บ้านห๋วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

การเดินทาง น่าน​(ห้วยโก๋ย) – จะใช้ทาง รถตู้โดยสาร รถประจำทางมินิบัส บขส.999 และ รถยนตร์ ส่วนตัว

จะมาอัพเดตข้อมูล เอกสารที่ใช้ขอผ่านแดน ค่าธรรมเนียม บุคคล รถ และ ตอบข้อสงสัยกัน เช่น รถติดไฟแนนซ์นำข้ามไปฝั่งลาวได้ไหม? ไม่มี พาสปอร์ตไปได้ไหม? จะจองตั๋วรถทำยังไง? ที่ไหน? ราคาเท่าไร? ขั้นตอนการดำเนินการมีอะไรบ้าง? เอกสารของ ตม. ที่ต้องกรอกมีอะไรบ้าง? ข้อมูลครบแบบละเอียด

 • รถมินิบัส บขส.
 • รถตู้บริการ น่าน
 • รถส่วนตัว

รถมินิบัส บขส.

น่านหลวงพระบาง2562 บขส.999น่านหลวงพระบาง น่านไปหลวงพระบาง
ขนส่งน่าน

การเดินทางโดยรถมินิบัส บขส.999 ได้กลับมาวิ่งอีกครั้งเมื่อ 8 ตุลาปลายปีที่ผ่านมา รถมินิบัส บขส.999 ยังคงใช้เส่นทางเดิมอยู่ เนื่องจากเส้นทางใหม่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถบัส เช่นจุดจอดรถสำหรับผู้โดยสาร จุดบริการห้องน้ำ ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน คาดว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางช่วงปี 63-64 หากมีการอัพเดตจะแจ้งอีกที

รถโดยสารมินิบัสมี 21 ที่นั่ง เส้นทางวิ่งปัจจุบัน ระยะทางจากน่านไปหลวงพระบาง 373 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 9 ชั่วโมง 1 รอบ/วัน
ขาไปออกจากตัวเมืองน่านเวลา 08.00 น.
ขากลับจากหลวงพระบาง ประเทศลาว เวลา 08.30 น.
ค่าโดยสาร 660 บาท รถมินิบัสฝั่งลาวปกติจะมี 1 รอบ/วัน อาจจะมีการยกเลิกการวิ่ง อยากแนะนำให้โทรสอบถามก่อน อาจจะไปนอนเมืองน่านสัก 1 – 2 วัน
เบอร์โทรศัพท์บขส.น่าน 054-710027
สอบถามเพิ่มเติม 02-936-2841-8 หรือ Call Center 1490

 • รถตู้น่าน
เช่ารถตู้น่านหลวงพระบาง น่านหลวงพระบาง2019 รถตู้เมืองเงินหลวงพระบาง
ถตู้น่าน-หลวงพระบาง

รถตู้เดินทางทุกวันเส้นทางใหม่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง จากด่านพรมแดนห้วยโก๋น จากตัวเมืองน่านถึงด่านห้วยโก๋น 2 ชั่วโมง รถตู้มีบริการจากตัวเมืองทั้งวัน
เริ่มตั้งเวลา 03.00 ถึง 18.50 น. ประมาณชั่วโมง/คัน ขากลับจากด่านห้วยโก๋นไปตัวเมืองน่าน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. ถึง 15.45 น. ประมาณชั่วโมง/คัน

รถตู้จะออกจากด่านห้วยโก๋นประมาณเวลา 11.00 น. ของทุกวัน มีเพียงคันเดียวต่อวัน เพราะฉะนั้น จึงต้องมาถึงด่านเพื่อทำเรื่องยื่นเอกสารก่อน

 • ขับรถส่วนตัว
จองตั๋วรถน่านหลวงพระบาง ห้วยโก๋นหลวงพระบาง น่านด้านห้วยโก๋น
ขับรถไปหลวงพระบาง

ขับรถส่วนตัวไปหลวงพระบาง จะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง เริ่มจากด่านห้วยโก๋น ขับรถด้วยความเร็วเพียง 60 – 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การขับรถทางฝั่งลาวต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถนนในลาวจะขับรถชิดขาว ทางค่อนข้างคดเคี้ยวขึ้นลงเขา

น่าน-หลวงพระบาง ขับรถไปหลวงพระบาง
เอกสารคนและรถ

การขออนุญาตผ่านด่านห้วยโก๋น มีด้วยกัน 2 วิธี คือ

น่าน – หลวงพระบาง
1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับคนไทยสามารใช้หนังสือเดินทางลงตราได้ทุกด่านสากลของประเทศลาว จะสามารถอยู่ได้ 30 วัน

2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) สามารถเดินทางเข้าประเทศลาวได้ โดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว แต่ไม่สามารถเดินทางข้ามแขวงอื่นๆ ได้ เดินทางเข้าออกได้ 3 วัน 2 คืน
จะต้องเดินทางออกจากประเทศลาวที่จุดเดียวกับขาเข้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านแดนชั่วคราวใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น

รถภตู้น่าน-หลวงพระบาง ขับรถไปหลวงพระบาง น่านหลวงพระบาง บขส.999
ด่านชายแดนห้วยโก๋น

เอกสารเกี่ยวกับบุคคล
1. หนังสือเดินทาง passport
2. บัตรผ่านแดนชั่วคราว

หมายเหตุ
บัตรผ่านแดนชั่วคราวไปหลวงพระบางได้ แต่ต้องไปกับบริษัททัวร์เท่านั้น (บริษัททัวร์จะรับรองการเดินทาง) หนังสือเดินทาง (Passport) หากเหลืออายุไม่ถึง 6 เดือน จะถือว่าหมดอายุ


เอกสารที่เกี่ยวกับรถ
1. คู่มือรถตัวจริง
รถยนต์จะเป็นเล่นสีฟ้า / หนังสือเดินทางรถเล่นสีม่วง /รถจักรยานยนต์เล่นสีเขียว
2. สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น
3. สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น
5. สำเนาทำเบียนบ้าน 2 แผ่น
6. สำเนาหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต 2 แผ่น

กรณีรถเป็นชื่อคุณ ผ่อนค่ารถหมดแล้วก็จะค่อนข้างง่าย เพราะสามารถเอารถไปทำพาสปอร์ตได้เลย ที่ขนส่ง แล้วแจ้งเจ้าหน้าว่าทำพาสปอร์ตรถ เตรียมเล่นรถกับบัตรประชาชน กรอกเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

กรณีเจ้าของรถไม่ได้เดินทางไปด้วย เช่น รถภรรยา รถครอบครัว ต้องนำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 แผ่น พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

ถ้ารถยังผ่อนกับบริษัทลิสซิ่งต้องมีหนังสืออนุญาตหรือมอบอำนาจ พร้อมระบุรายละเอียด เรื่องขออนุญาตนำรถออกไปประเทศอะไร ช่วงระหว่างเวลาที่ไป

น่าน-หลวงพระบาง ที่เที่ยวน่านน่าน ที่เที่ยวหลวงพระบาง
ศูนย์บริการประกอบเอกสารด่านห้วยโก๋น

ขอแนะนำ หากท่านต้องการไปเที่ยว หลวงพระบาง แล้วประสงค์จะเกินทางข้ามด่านพรมแดนห้วยโก๋น ต้องการความสะดวกด้านเอกสาร ศูนย์บริการประกอบเอกสารผ่าน ตม. และศุลกากรด่านพรมแดนห้วยโก๋น จองและจำหน่าย ตั๋วโดยสารเส้นทางน่าน – ห้วยโก๋น – ขึ้นรถหน้าด่านห้วยโก๋น

ติดต่อสอบถาม คุณพนิดา แก้วครอง หรือ (คุณเร)
เบอร์โทรศัพท์ : 095-325-5588
ไอดีไลน์ : ppanniray

หลวงพระบางน่าน ด่านพรมแดนห้วยโก๋น น่านหลวงพระบาง
น่าน – หลวงพระบาง

เมื่อนำรถข้ามฝั่งไปลาว ต้องนำรถยนต์ไปทำเรื่องเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้เอกสาร 2 ชุด คือ ใบอนุญาตนำรถเข้าพร้อมกับสติกเกอร์หน้ารถ ตัวสติกเกอร์จะมีวันเวลาระบุอนุญาตให้อยู่ในลาวชั่วคราว เอกสารทำประกันภัยรถ จะมีค่าทำประกันรถแล้วแต่เครื่องยนต์ พร้อมกับสติกเกอร์ มักจะออกครั้งละไม่เกิน 7 วัน เมื่อหมดประต้องรีบต่อที่เมืองที่เราไปเที่ยว

เส้นทางที่แนะนำให้เดินทางจะเป็นเส้นทางใหม่ จะใช้เวลาเพียง 3 – 4 ชั่วโมง อาจจะขับรถไปเองหรือใช้บริการรถตู้จะค่อนข้างสะดวกกว่า เร็วกว่ารถโดยสารมินิบัส เส้นทางใหม่นี้จะเดินทางจากน่าน – ห้วยโก๋น ข้ามชายแดนไทย – พระเทศลาวด่านน้ำเงิน – เมืองหงสา – เมืองจอมเพชร ข้ามแม่น้ำโขง ถึงหลวงพระบาง รวมระทางเแล้วเพียง 182 กิโลเมตร

สกุลเงินลาว
การท่องเที่ยวในประเทศลาวนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย ทั้งเงินกีบ
ลาวมีธนบัตรใบละ 50,000/ 20,000/ 10,000/ 5,000/ 2,000/ 1,000 และ 500 กีบ
แต่จะไม่มีเงินกษาปณ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินลาวประมาณ 1 ดอลล่าร์ = 10,000 กีบ และ 1 บาท = 250 กีบ (โดยประมาณ)

ระบบโทรคมนาคม
การโทรทางไกลภายในประเทศต้องกด 0 ตามด้วยรหัสทางไกล และเลขหมายที่ต้องการ ส่วนการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ต้องกด 00 ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสทางไกลพื้นที่ และเลขหมายที่ต้องการติดต่อ การโทรจากประเทศไทยแบบราคาถูกทำได้โดยการกด 008 แล้วตามด้วยรหัสประเทศลาว (856) + รหัสพื้นที่ แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
รหัสพื้นที่
เวียงจันทน์ 21

วังเวียง 21
ห้วยทราย 84
เชียงขวาง 61
หลวงน้ำทา 86
อัตตะปือ 31
ปากเซ 31 –
ไชยะบุรี 74
อุดมไชย 81

Credit ภาพ และเนื้อหา อาโปเดอมาง / NanJaewjing / wongnai

หลวงพระบางรถเช่าน่านรถเช่าขับเองไปหลวงพระบาง
รถเช่าน่าน-หลวงพระบาง

เที่ยวน่าน ต้องรถเช้าราคาถูก By อาโปเดอมาง ราคาเพียง 899 บาท มีรถมากกว่า 30 คัน รถใหม่ สะอาด รับประกัน

สนใจติดต่อเช่ารถ 095-325-5588 คุณเร หรือ แอดไลน์ ppanniray


admin

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY

  Search

  Calendar

  December 2020
  M T W T F S S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
shares