095-6264851 arpodemarng@gmail.com

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง คันนี้วิ่งทุกวัน สายแบกเป้เที่ยวห้ามพลาด รอลุ้นปีนี้แน่นอน

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง คันนี้วิ่งทุกวัน เตรียมตัวเลยสายแบกเป้เที่ยวห้ามพลาด รอลุ้นปี 2562 นี้แน่นอน ร่นเวลาไปกว่าครึ่ง ประมาณ 3 ชั่วโมงจากด่านพรมห้วยโก๋น

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง น่านหลวงพระบาง
ข่าวจันทร์เจ้า

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง – การเดินทางด้วยรถโดยสารขนาดเล็ก 21 ที่นั่ง (มินิบัส) เปิดวิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ น่าน-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กม.สำหรับเส้นทางน่าน-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 8 ชม. 30 นาที 

มีรถมินิบัสขนาด 21 ที่นั่ง ให้บริการ 1 คัน วันละ 1 เที่ยว
(ขาไป จากน่าน 1 วัน รถค้างคืน เช้ามากลับ / รถจากสปป.ลาว ออกจากหลวงพระบาง มาค้างคืนที่น่าน รับผู้โดยสารกลับสลับกัน ) 
โดยออกจากสถานีต้นทางที่ จ.น่าน เวลา 08.00 น. ถึง หลวงพระบาง เวลา 16.30 น. 
ในวันต่อมาจะออกจากสถานีปลายทาง ที่หลวงพระบาง เวลา 08.00 น. ถึง จ.น่าน เวลา 16.30 น. 

อัตราค่าโดยสารคนละ 660 บาท เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง 
สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส.
สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ โทร 02-936-2841-8 และ Call Center 1490
ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้โดยสารต้องมีหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน ได้แก่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว หรือบัตรชั่วคราว เดินทางในระยะทางไม่เกิน 80 กม

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน
เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. 
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋นอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน 
ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

รถทัวณ์น่าน-หลวงพระบาง ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
นาเขาเราน่าน

ติดตามรีวิวอีกรอบนะคะ รอบนี้คณะเราใช้รถส่วนตัวมาตะลุยถึงหลวงพระบาง #น่านหลวงพระบางเส้นใหม่ อีกรอบนะคะ
??การเดินทางจากประเทศไทย ที่ด่านห้วยโก๋น จ.น่าน ไปสู่ – เมืองเงิน – เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ใช้เวลาจากด่านห้วยโก๋น จ.น่าน
ถึงหลวงพระบาง

๐ ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าลาว ติดต่อ นำรถยนต์เข้าลาวที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ใช้หลักฐาน ได้แก่ ใบขับขี่สากล ทะเบียนรถยนต์ และสำเนาทะเบียนบ้าน จะได้ “สมุดสีม่วง” บันทึกการเข้า-ออก และสติ๊กเกอร์ตัวอักษรที (T-Plate) สองแผ่น ไว้ติดหน้าและหลังรถยนต์ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประทับตราวันที่นำรถยนต์ออกนอกประเทศในสมุด
สีม่วง พร้อมประทับตราในใบตรวจรถยนต์เข้า-ออกจากราชอาณาจักร ต้องเก็บใบนี้ให้ดี
ถ้าหายจะนำรถยนต์กลับเข้าไทยไม่ได้ 
เมื่อข้ามไปฝั่งลาวแล้ว ต้องทำเรื่องนำรถยนต์เข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จะได้เอกสาร
สองชุด คือ ใบอนุญาตนำรถเข้าพร้อมสติ๊กเกอร์หน้ารถ (เป็นป้ายรูปไข่ ให้อนุญาตชั่วคราวโดยระบุเวลาอยู่ในลาว เอกสารทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย (ต้องเสียค่าทำประกันภัย) พร้อมสติ๊กเกอร์หน้ารถหนึ่งใบ (สติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเขียว) มักออกให้
ครั้งละไม่เกิน 7 วัน เมื่อหมดอายุการประกันภัยแล้วต้องรีบต่ออายุ ณ ที่ทำการขนส่ง
ของเมืองที่ไปเที่ยว 
การขับรถยนต์เข้าไปเที่ยวในลาว ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะถนนในลาวเป็นการขับรถชิดขววา ซึ่งจะต่างจากการขับรถชิดซ้ายในไทยที่เราเคยชิน นอกจากนั้นเส้นทางสู่หลวงพระบางยังเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปบนเขาด้วย

***การเดินทางไปเที่ยวหลวงพระบางสามารถเดินทางเข้าได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับคนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถใช้หนังสือ
เดินทางตรวจลงตราได้ทุกด่านสากลทุกแห่งในลาว โดยสามารถอยู่ในประเทศลาวได้ 30 วัน
2. ใช้บัตรผ่านแดน (ฺBorder Pass) นักท่องเที่ยวที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถเดิน
ทางเข้าประเทศลาวได้โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่บริเวณด่านชายแดนทุกแห่ง แต่
ไม่สามารถเดินทางข้ามแขวงอื่นๆ ได้ โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้ 3 วัน 2 คืน และ
ต้องเดินทางออกจากประเทศลาวที่จุดเดียวกับขาเข้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านแดนชั่วคราว
ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น

ข้อมููลการเดินทาง/เอกสาร/ขั้นตอน/อัตราค่าใช้จ่าย ทั้งขับระเองและรถโดยสาร
ดูเพิ่่มเติมได้ที่นี้ อาโปเดอมาง

อาโปเดอมาง / Arpo de Marng @บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง ที่พักบ่อเกลือ น่านบ่อเกลือ
อาโปเดอมา

” ไฮไลด์ ” ของที่พักน่าน อย่างอาโปเดอมาง คือ การเป็นที่พักที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ กลมกลืนและเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านพื่นถิ่น ผู้ที่มาเข้าพักก็จะได้กับความเงียบสงบ พักผ่อนนอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืน ตื่นมาชมทะเลหมอกพร้อมจิบกาแฟเบาเบา หายใจเข้าให้เต็มปอด ฟินกับอากาศบริสุทธิ์ และพลาดไม่เรื่องนี้ จุดถ่ายรูปเยอะและสวยๆทั้งนั้น ทางที่พักไม่มีทีวีตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศ เราเน้นวิถีเรียบการอยู่แบบเรียบงานครับ

จองตั๋วรถน่าน-หลวงพระบาง ที่พักน่าน ที่พักบ่อเกลือ
อาโปผเดอมาง
น่าน-หลวงพระบาง ที่พักบ่อเกลือน่าน
ตากล้องท่องเที่ยว

รายละเอียดห้องพัก@อาโปเดอมาง / Arpo de Marng

 • กระโจมขาว ริมธาร สำหรับ 2 ท่าน มี 3 หลัง ห้องน้ำรวม ( แยกชายหญิง ) ราคาเริ่มต้นหลังละ 2,200 บาท รวมอาหารเย็น อาหารเช้า
 • บ้านพัก มีห้องน้ำในตัว สำหรับ 2 ท่าน มี 1 หลัง ไม่ติดลำธาร ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท รวมอาหารเย็น อาหารเช้า
 • บ้านพัก มีห้องน้ำในตัว วิวเขา สำหรับ 2 ท่าน มี 3 หลัง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท รวมอาหารเย็น อาหารเช้า
 • บ้านพัก มีห้องน้ำในตัว ริมลำธาร สำหรับ 2 ท่าน มี 4 หลัง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท 
  รวมอาหารเย็น อาหารเช้า
 • บ้านพัก มีห้องน้ำในตัว ริมลำธาร สำหรับ 2 ท่าน มี 4 หลัง ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท รวมอาหารเย็น อาหารเช้า
 • เต็นท์แฝด พร้อมเครื่องนอน ติดลำธาร สำหรับ 4 ท่าน ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท รวมอาหารเช้า
 • เต็นท์ดีโน่ติดลำธาร และไม่ติดลำธาร สำหรับ 2 ท่าน มีจำนวน 5 หลัง ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท รวมอาหารเช้าข

ที่อยู่ 270 หมู่ 1 ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จังหวัด จ.น่าน
บริการร้านอาหาร ครัวเดอมาง เปิดทำการ 07.00 น. – 20.30 น. ทุกวัน
ร้านกาแฟ คอฟฟี่เดอมาง เปิดทำการ 09.30 น. – 14.00 น. ทุกวัน
ที่พักอาโปเดอมาง เปิดบริการทุกวัน 24 ชม.
ติดต่อสำรองที่พัก
ได้ ที่ 095-626-4851 คุณดรีม หรือ Line Add : @arpodemarng
แผนที่ https://goo.gl/maps/SAFhu6mGwfumCewB6

ข้อมูบที่พักเพิ่มเติ่ม ได้ที่ : https://arpodemarng.com

☎️

ติดต่อที่พัก 095-626-4851 K.ดรีม
Line Add : @arpodemarng

รถเช่าราคาถูก By อาโปเดอมาง

รถเช่าราคาถูกน่าน
รถเช่าราคาถูก By อาโปเดอมาง

ติดต่อรถเช่า มั่นใจราคา และสภาพรถ
ติดต่อ : 095-325-5588 คุณเร
Line ID : ppanniray

รถเช่าน่านราคาประหยัด

admin

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY

  Search

  Calendar

  December 2020
  M T W T F S S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
shares